Transferpool

VOOR MEER MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT

 

Een van de pijlers van onze cao is de Transferpool. Met de Transferpool willen wij de kans op leegloop binnen de onze aangesloten leden sterk verminderen. Daarnaast koppelen wij aan de Transferpool het onderdeel scholing zodat wanneer een medewerker wordt aangezegd de kans dat hij niet aan een nieuwe opdracht kan gekoppeld worden zeer klein.  

 

Missie:

Het creëren van inkomens en werkzekerheid voor mensen die flexibel werken. 

 

Doelgroep:

Flexwerknemers zoals: payroll krachten, werknemeren, gedetacheerden, zzp-ers die willen stoppen met hun onderneming en gewoon leuk willen werken, kennismigranten, arbeidsmigranten, ‘gedwongen zzp-ers’. In feite iedereen die werkzaam zou kunnen zijn in de flexibele schil van bedrijven. 

 

 

 (Voorbeeld van de entree tot de Transferpool)

Hoe werkt het:

 1. Flexwerknemers die zonder opdracht komen te zitten worden geplaatst in de door de
 2. Branche opgerichte Transferpool.
 3. De flexwerknemer krijgt een loopbaanadvies.
 4. Indien nodig kan de medewerker om- en bijgeschoold worden. 
 5. Alle aangesloten bemiddelaars kunnen uit deze Transferpool kandidaten halen.
 6. Transferpool creëert de mogelijkheid van een veel breder aanbod van vacatures en opdrachten.
 7. Flexwerknemers krijgen hierdoor een veel gevarieerder en grotere keuze aangeboden.

(Voorbeeld van de beurs van de Transferpool. De werknemers kunnen zo kiezen voor diverse werkgevers maar ook naar het opleidingsgedeelte van de Transferpool gaan)

 

De bomen en het bos

Er zijn 30.000 bemiddelaars met even zoveel websites je komt in honderden bestanden en je krijgt in de regel pas aanbod als je allang wat anders hebt gevonden.

 

Voordelen flexwerknemer:

 • Betere doorstroming van opdracht naar opdracht (beter voor je cv en motivatie, van veel thuiszitten wordt niemand beter).
 • De flexwerknemer als ook de bemiddelaar hebben veel maar baat bij opleiding en
 • ontwikkeling want de marktwaarde blijft op peil.
 • Je wordt niet meer werkloos maar blijft beschikbaar met loondoorbetaling
 • (positieve benadering).
 • De mogelijkheid om leer/werk trajecten te doen terwijl je tussen twee opdrachten in zit
 • Door een continu inkomen kun je ook een hypotheek gaan afsluiten.
 • Eenmaal in het systeem hoef je je niet elke keer weer overal te gaan inschrijven.
 • Eenmaal een contract afsluiten en gegevens overleggen i.p.v. iedere keer weer.

Voordelen bemiddelaar:

 • Database bijhouden wordt sterk vereenvoudigd.
 • Grootschalige verbreding en verbetering van de propositie en het aanbod potentieel.
 • Sneller de juiste match kunnen leveren.
 • Referenties veel eenvoudiger na te gaan.
 • Kosten besparing op sociale lasten.
 • Veel minder administratief werk, contract dossier vorming wordt veel eenvoudiger.

Voordelen samenleving:

 • De Transferpool verhoogt het maatschappelijk rendement.
 • Er wordt efficiënt omgegaan met belastinggeld.
 • Er wordt effectief werkgelegenheid gecreëerd.
 • Er wordt minder snel gebruik gemaakt van uitkeringen.
 • Er wordt pro-actief en positief naar arbeid en werkgelegenheid gekeken.

 (Voorbeeld van een individuele stand van een aangesloten NVUB-lid)